Sokratův test: Dříve, než začneš o někom mluvit, odpověz si na tyto 3 otázky

V antickém Řecku (469 – 399 před naším letopočtem) byl Sokrates široce uznávaný pro svou moudrost. Jednoho dne za ním celý nadšený přiběhl jeden z jeho známých a řekl: „Sokrate, víš co jsem právě slyšel o jednom z tvých žáků?“

sokrates1

„Počkej chvíli“, odvětil Sokrates. „Předtím, než mi to řekneš, chci, aby si prošel jedním malým testem. Jmenuje se Test Tří.“
„Test Tří?“

„Správně“, pokračoval Sokrates. „Než mi řekneš o mém žákovi, zastavme se na chvilku a otestujte to, co mi chceš říct. První test je Pravda. Si si naprosto jistý, že to, co se mi chystáš říct, je pravda? “
„Ne“, odpověděl muž, „v podstatě jsem to jen zaslechl.“

„V pořádku“, říká Sokrates. „Takže ty nevíš, jestli to je pravda nebo ne. Nyní vyzkoušíme druhý test. Test Dobra. Je to, co mi chceš říct o mém žákovi, něco dobrého? “
„Ne, právě naopak …“
„Takže“, pokračuje Sokrates, „ty mi chceš o něm říct něco špatného, ​​i když nejsi si jistý, jestli je to pravda?“

Muž jen trochu zahanbeně pokrčil rameny.
Sokrates pokračoval, „Ještě pořád můžeš uspět, protože je zde třetí test. Test užitečnosti. Bude to, co mi chceš říct o mém žákovi, pro mě užitečné? “
„Ne, vlastně ani ne …“

„Tak“, konstatoval Sokrates, „pokud to, co se mi chystáš říct, není ani pravdivé, ani dobré a dokonce ani užitečné, proč mi to vlastně chceš říct?“
Muž zůstal zaražen, zahanben a nic víc už neřekl …

Co z toho plyne?
Příště, když budete pociťovat potřebu o někom mluvit, zeptejte se nejprve sebe: Je to pravda? Je to dobré? Je to užitečné?


Přečtěte si také

error:

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Přidej se na náš Facebook a zajímavé články budeš mít každý den:)